HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín jr.3, MUŠKOVÁ Anna3
(1Komora zemědělských poradců ČR, Brno, 2ČHMÚ, pobočka Brno; Mendelova univerzita v Brně, 3Brno)

Škodlivé výskyty makadlovky řepné (Scrobipalpa ocellatella) na řepě na území České republiky
Harmful Occurrences of Beet Moth (Scrobipalpa ocellatella) on Beet in Czech Republic


The beet moth was first discovered in the territory of the former Czechoslovakia in 1952. It gradually spread to Slovakia where it caused significant economic damage. In the Czech Republic, on the other hand, economically significant damage has only been detected in the last decade. It can be assumed that its importance will increase in future as its presence has been detected in the wild.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, beet moth.


Makadlovka řepná byla na území bývalého Československa zjištěna poprvé v roce 1952. Na Slovensku se postupně rozšířila a způsobovala hospodářský významné škody. V Česku byly naopak hospodářsky významné škody zjištěny až v posledním desetiletí. Lze předpokládat, že v následujícím období bude význam makadlovky řepné stoupat také vzhledem k tomu, že byly zjištěny její výskyty ve volné přírodě.

Klíčová slova: řepa cukrová, krmná řepa, hospodářsky významné škody, makadlovka řepná.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (4): 145–151.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz