HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

JURSÍK Miroslav, SOUKUP Josef
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Možnosti regulace plevelů v cukrové řepě bez účinné látky desmedipham
Possibilities of Weed Control in Sugar Beet Without Desmedipham Active Substance


The EU will have to change its approach to weed management in sugar beet after the ban of desmedipham herbicide. Although it is possible to substitute desmedipham by other herbicides (especially by triflusulfuron), some troublesome weeds cannot be sufficiently controlled in specific weather conditions. Lower sensitivity to conventional herbicide mixtures is expected in dry conditions, where barriers on leaf surface are stronger. In these situations, the effect of adjuvant on efficacy and selectivity of herbicide treatment is usually significant. Oil adjuvants can increase penetration of herbicide into weed leaves, but at the same time, they reduce selectivity of herbicide in cold and rainy conditions.
A new possibility of management of weeds in sugar beet is the Conviso Smart technology. Conviso Smart varieties are tolerant to ALS inhibitors (foramsulfuron + thiencarbazone) and they can be treated by Conviso One herbicide. This herbicide controls the most important weeds in sugar beet including Abutilon theophrasti, especially when split application is used. Important benefit of this technology is its high efficacy on weed beet. However, it is necessary to monitor the Conviso Smart sugar beet stands and remove bolting/flowering weed beets to avoid enriching of soil seed bank.

Key words: sugar beet, weed control, restriction of herbicides, Conviso Smart.


V důsledku restrikce herbicidů obsahující úč. látku desmedipham v EU bude třeba upravit herbicidní strategie regulace plevelů v této plodině. Přestože je možné desmedipham nahradit jinými herbicidy, především triflusulfuronem, za určitých povětrnostních podmínek nemusí být některé plevele dostatečně potlačeny. Lze předpokládat problémy s laskavci a prosovitými trávami, zejména za sucha, kdy jsou vytvořeny silnější bariéry na povrchu listů. Použití vhodného adjuvantu bude mít v těchto situacích výrazný vliv na úspěšnost herbicidního zásahu. Olejové adjuvanty mohou výrazným způsobem zvýšit účinnost na některé plevele, ale současně mohou v nepříznivých povětrnostních podmínkách snížit selektivitu k řepě.
Velmi efektivně lze v cukrové řepě plevele regulovat s využitím systému Conviso Smart, který je postaven na odrůdách odolných k některým ALS inhibitorům. Herbicid Conviso One je schopen potlačit většinu nejvýznamnějších plevelů cukrové řepy, včetně mračňáku Theophrastova, zejména pokud je použit v dělené aplikaci. Významným přínosem systému Conviso Smart je vysoká účinnost na plevelnou řepu. Je však třeba věnovat pozornost důkladné kontrole porostů cukrové řepy a v případě výskytu vyběhlic či vykvetlic.

Klíčová slova: cukrová řepa, regulace plevelů, restrikce herbicidů, Conviso Smart.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (7–8): 248–253.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz