HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

LIGOCKÁ Marie
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Vazba mezi ziskovostí a finanční pákou ve vybraných evropských cukrovarnických společnostech
Relationship Between Profitability and Financial Leverage in Selected European Sugar Companies


The paper examined the relationship between profitability and financial leverage in selected sugar companies in 2010–2018. The results using the GMM method show that there is no clear relationship between the variables. The findings could reflect many specific factors characteristic for the individual countries and companies, such as ownership structure, differences in the impact of EU sugar reform, diversification of the companies’ business activities etc., which do not allow drawing a clear and general conclusion.

Key words: profitability, financial leverage, GMM method, Europe, sugar companies.


Příspěvek se zaměřil na zkoumání vazby mezi ziskovostí a finanční pákou u vybraných evropských cukrovarnických společností v letech 2010–2018. Výsledky s využitím metody GMM ukázaly, že se mezi proměnnými nevyskytuje jednoznačná vazba. Na zjištěních se může projevovat existence značného množství faktorů specifických pro jednotlivé země a podniky, mezi které patří například vlastnická struktura, odlišnost dopadu reformy cukru v EU nebo diverzifikace podnikatelských aktivit společností, v důsledku kterých nelze vyvodit zcela jednoznačný a obecný závěr.

Klíčová slova: ziskovost, finanční páka, metoda GMM, Evropa, cukrovarnické společnosti.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (4): 160–163.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz