HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, ROŽNOVSKÝ Jaroslav2, MUŠKA Antonín jr.3, MUŠKOVÁ Anna3
(1Komora zemědělských poradců ČR, Brno, 2ČHMÚ, pobočka Brno, 3Brno)

Družstevní lihovary na Třebíčsku (Historický přehled do roku 1938)
Cooperative Distilleries in Třebíč Region (Historical Overview until 1938)


With regard to societal changes, including agricultural management and demands of contemporary society, the view of distilleries has changed. As is clear from the above data, cooperative distilleries were irreplaceable in the Třebíč region in the period 1918–1938, especially in the processing of potatoes if there was overproduction and application on the market. It is clear that these distilleries were not only significant in terms of production, but also had a significant stabilizing factor in social terms, namely rural employment in the Třebíč region. It is important to draw particular attention to the village of Výčapy, which even had two distilleries.

Key words: ethanol, distillery, cooperative, district Třebíč.


S ohledem na celospolečenské změny, včetně zemědělského hospodaření a nároků současné společnosti se pohled na lihovary změnil. Jak je zcela zřejmé z výše uvedených údajů, družstevní lihovary v období let 1918–1938 na Třebíčsku měly nenahraditelný význam. Jednalo se zejména o zpracování brambor, pokud byla nadprodukce, a jejího uplatnění na trhu. Je zcela zřejmé, že tyto lihovary byly významné nejen z hlediska produkce, ale měly významný stabilizační faktor z hlediska sociálního, a to zaměstnanosti na venkově na Třebíčsku. Důležité je upozornit zvláště na obec Výčapy, kde byly dokonce dva lihovary.

Klíčová slova: lihovar, družstvo, okres Třebíč.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (1): 29–31.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz