HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, MUŠKA Antonín ml.2, MUŠKOVÁ Anna2
(1Komora zemědělských poradců ČR, Brno; 2Brno)

Škodlivé výskyty obaleče polního (Cnephasia asseclana) na řepě na území České republiky
Harmful Occurrence of Flax Totrix (Cnephasia asseclana) on Beet in Czech Republic


The flax totrix moth is a minor pest of many agricultural and per­ma­nent crops; these include, for example, beets, legumes, oil­seeds, fodder crops, strawberries, hops, vines. A relatively frequent occurrence was recorded in Central Europe up to the late 1950s. Some regions of Germany recorded higher intensities in 1954 and 1957 followed by a reduction of economically significant damages. The same development can also be seen in the present-day Czech Republic, where it was known as a minor pest on beet, especially in seed crops. Until the early 1970s, it caused isolated damage to beets. A similar development can also be observed in other agricultural and permanent crops. It is now reported to occur in the wild and its high adaptability to the conditions ranging from beet-growing areas to foothills has also been confirmed.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, flax totrix moth.


Obaleč polní je minoritním škůdcem řady zemědělských plodin a trvalých kultur. Jedná se například o řepu, luskoviny, olejniny, krmné plodiny, jahody, chmel a révu vinnou. Ve střední  Evropě jsou relativně četné výskyty do konce 50. let 20. století. V Německu se uvádí v některých regionech v roce 1954 a 1957 výskyty ve vyšší intenzitě. Následně dochází k omezení hospodářsky významných škod. Stejný vývoj je také na území dnešní České republiky, kde na řepě byl známý jako minoritní škůdce zejména semenných porostů. Do začátku 70. let 20. století způsoboval ojedinělé škody na řepě. Podobný vývoj je také na dalších zemědělských plodinách a trvalých kulturách. V současnosti jsou hlášeny jeho výskyty ve volné přírodě. Potvrzuje se také jeho vysoká přizpůsobivost daným podmínkám, kdy se vyskytuje od řepařských oblastí až do oblastí podhorských.

Klíčová slova: cukrová řepa, krmná řepa, hospodářsky významné škody, obaleč polní.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (9–10): 315–318.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz