HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SVATOŠOVÁ Veronika
(Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií)

Hodnocení současného ekonomického vývoje cukrovarnických podniků v České republice
Current Economic Development of Sugar Companies in Czech Republic


The paper focuses on the current economic position of companies owning sugar factories in the Czech Republic. The main goal of the paper is to evaluate and compare the financial situation of five companies that now operate in the Czech sugar industry and evaluate their current economic position. The monitored period for data analysis is 2014–2018, i.e. the last five available years. The main methods for fulfilling the main purpose of the paper are the analysis of economic data from financial statements, annual reports and other publicly available information on Czech sugar factories and selected methods of financial analysis that evaluate their current economic situation. Based on the financial analysis, the monitored sugar factories are among stable and competitive companies, which, however, were affected by the ongoing crisis in the sugar industry. If they do not optimize their economic results, their financial stability, health and competitiveness can be jeopardized in the long run. The paper concludes by providing recommendations for the elimination of the identified problem areas in their current economic situation.

Key words: sugar, sugar factories, economic development, financial analysis, sugar factories in the Czech Republic, sugar industry in the Czech Republic.


Příspěvek se zaměřuje na současné ekonomické postavení podniků provozujících cukrovary v České republice. Hlavním cílem příspěvku je vyhodnotit a komparovat finanční situaci pěti podniků, které v Česku nyní působí v cukrovarnictví a vyhodnotit jejich současné ekonomické postavení ve daném oboru. Sledované období pro analýzu dat je 2014–2018, tj. pět posledních dostupných let. Hlavními metodami pro naplnění hlavního záměru příspěvku je analýza ekonomických dat z účetních závěrek, výročních zpráv a dalších veřejně dostupných informací o cukrovarnických společnostech u nás a vybrané metody finanční analýzy, které vyhodnocují současnou ekonomickou situaci cukrovarnických podniků v České republice. Sledované cukrovarnické společnosti na základě finanční analýzy patří mezi stabilní a konkurenceschopné podniky, které však zasáhla probíhající krize v cukrovarnictví. Pokud neoptimalizují své ekonomické výsledky, bude v dlouhodobém horizontu ohrožena jejich finanční stabilita, zdraví i konkurenceschopnost. V závěru příspěvku jsou pro sledované cukrovarnické společnosti navržena doporučení pro eliminaci zjištěných problematických oblastí v jejich současné ekonomické situaci.

Klíčová slova: alelopatia, cukrová repa, pšenica letná, rast, fotosyntéza.

Listy cukrov. řepař., 137, 2021 (2): 73–78.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz