HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, RUMÁNKOVÁ Lenka, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVSKÁ Irena, LUBANDA Jean-Paul
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vztah světového a brazilského trhu s cukrem
The Relationship between Brazilian and World Sugar Markets


The paper is devoted to Brazilian position in relation to the world sugar market. At the beginning the paper concentrates on the position of Brazil on global market – it discusses production and trade and the influence of Brazilian sugar market on global sugar market. The influence of Brazilian sugar market on global market is analyzed at three levels – production of raw sugar, production of sugar cane and price of sugar. The conducted analyses cover the time period 1961–2012. The results of the individual analysis show an extreme dependency of world sugar market on the development of Brazilian sugar market. Brazil is profiled as one of the main drivers of world sugar market. Its dominant position is constantly strengthened – these results are confirmed not only at the level of sugar and sugar cane production, but also at the level of sugar trade. The special position of Brazil in relation to global market only emphasizes its influence on the development of world sugar prices.

Key words: sugar, production, price, world market, Brazil, relationship, regression analysis.


Článek se věnuje postavení Brazílie na světovém trhu s cukrem. Předmětem vlastní analýzy je vymezení postavení Brazílie na světovém trhu – z hlediska produkce a obchodu a vliv brazilského trhu s cukrem na světový trh s cukrem. Vlastní vliv brazilského cukerního trhu ve vztahu k trhu globálnímu je analyzován ve třech úrovních – produkce surového cukru, produkce cukrové třtiny a ceny cukru. Analyzovaná časová řada zahrnuje období 1961–2012. Z výsledku zpracovaných analýz vyplývá extrémní závislost světového trhu na vývoji cukerního trhu v Brazílii. Brazílie se v tomto ohledu profiluje jakožto jeden z hlavních – respektive hlavní „driver“ (na úrovni jednotlivých zemí) cukerního trhu ve světě. Její dominantní postavení je časem neustále posilováno – což potvrzuje nejen vývoj v oblasti produkce cukru a cukrové třtiny, ale i v oblasti obchodu s cukrem a zejména výsadní postavení Brazílie na světovém trhu podtrhuje její vliv na vývoj světové ceny cukru.

Klíčová slova: cukr, produkce, cena, světový trh, Brazílie, vztah, regresní analýza.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 194–199.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz