HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MAŁCZAK Ewelina, BARYGA Andrzej
(Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, Zakład Cukrownictwa, Leszno, Polsko)

Metoda HPLC/RI ke stanovení sacharidů v cukrovarnických meziproduktech a výrobcích
HPLC/RI Method for Determination of Carbohydrates in Sugar Industry Intermediates and Products


The aim of the article is to present HPLC/RI method for determination of four carbohydrates: glucose, fructose, sucrose and raffinose in white sugar, brown sugar, molasses, sugar beet filtrate and diffusion juice. Those carbohydrates are most frequently assay substances in sugar products. The method shows good repeatability, precision and sensitivity. Linear range is 0.05–0,25 mg/ml for raffinose and 0.05–70 mg/ml for other three saccharides. The limit of detection (LOD) was determined 0.045 mg/ml for raffinose and 0.03 mg/ml for glucose, fructose and sucrose.

Key words: sugar industry, carbohydrates, HPLC/RI method.


Cílem článku bylo představit metodu HPLC/RI pro stanovení čtyř sacharidů: glukosy, fruktosy, sacharosy a rafinosy v bílém a přírodním (třtinovém) cukru, melase, řepném výluhu a surové šťávě. Jde o nejčastěji stanovované látky v cukrovarnických produktech. Metoda vykazuje dobrou opakovatelnost, přesnost a citlivost. Lineární rozsah je 0,05–0,25 mg/ml pro rafinosu, pro zbylé tři sacharidy 0,05–70 mg/ml. Mez detekce byla stanovena na 0,045 mg/ml pro rafinosu, pro ostatní sacharidy 0,03 mg/ml.

Klíčová slova: cukrovarnictví, sacharidy, metoda HPLC/RI.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 254–257.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz