HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČECHURA Lukáš, MALÝ Michal
(Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze)

Produkční struktura a technická efektivnost českých cukrovarů: mezisektorová komparace
Production Structure and Technical Efficiency of Czech Sugar Factories: Cross-Sector Comparison


The paper deals with analysis of Czech sugar industry production structure and inter-sector comparison; it also quantifies the technical efficiency of active sugar beet companies and makes intra- and inter-sectoral comparisons. The analysis is based on the estimate of stochastic frontier model using the data from Amadeus dataset. The results show that the technical efficiency of sugar industry is slightly below the food processing industry average. However, all the sugar beet companies have experienced a significant increasing trend in technical efficiency which can be regarded as very important as far as the preparation of companies for market organisation changes is concerned.

Key words: production technology, sugar industry, technical efficiency, competitiveness.


Článek se věnuje analýze produkční struktury českého cukrovarnického odvětví s následnou mezisektorovou komparací, přičemž hlavních výstupů je dosahováno prostřednictvím kvantifikace technické efektivnosti aktivních cukrovarů v ČR. Analýza je založena na odhadu stochastického hraničního modelu s využitím odvětvových údajů z databáze Amadeus. Z dosažených výsledků je patrné, že při mezisektorovém porovnání je celková technická efektivnost cukrovarnického průmyslu mírně podprůměrná, avšak z pohledu jednotlivých cukrovarů je v čase výrazně rostoucí, což lze označit za pozitivní trend v souvislosti s přípravou českých zpracovatelů na změnu v organizaci trhu s danou komoditou.

Klíčová slova: produkční technologie, cukrovarnictví, technická efektivnost, konkurenceschopnost.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (12): 387–391.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz