HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MÜLLER Miroslav, CHOTĚBORSKÝ Rostislav, HRABĚ Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Aplikace návarového materiálu na nástroje zpracovávající půdu za účelem zvýšení jejich odolnosti vůči abrazivnímu opotřebení
Application of Overlay Material on Soil Processing Tools for Purpose of Increasing their Abrasive Wear Resistance


Soil processing belongs among basic tasks in the field of plant production. An intensive wear of changeable wearable parts occurs during soil processing. Within conventional soil processing, significant part of the wear of the ploughing body is concentrated on the ploughshare.
The research focused on using overlay material for the purpose of increasing the abrasive wear resistance of soil processing tools. Overlay materials of carbide type (Soudokay A43-0, OK Tubrodur 14.70, OK Tubrodur 15.82) and of martensitic type (Filarc PZ 6159) were used.
The aim of the research was to evaluate the wear of the ploughshare, sugar beet ploughshare and chosen overlay materials used on the ploughshare in laboratory tests according to ASTM G65. It is obvious from the experiment results that the ploughshare and the sugar beet ploughshare are of the same structure, i.e. tempered martensite; it is also obvious that the overlay materials Soudokay A43-0, OK Tubrodur 14.70, OK Tubrodur 15.82 demonstrate better qualities than the material of the ploughshare and the sugar beet ploughshare. They are the carbidic overlay materials.

Key words: abrasive wear, sugar beet, overlays, renovation, hardness.


Zpracování půdy patří mezi základní úkony v oblasti rostlinné výroby. Při zpracování půdy dochází k intenzivnímu opotřebení výměnných opotřebitelných dílů nástrojů. Při konvenčním zpracování půdy je podstatná část opotřebení orebního tělesa soustředěna na plužní čepeli.
Výzkum byl zaměřen na využití návarového materiálu za účelem zvýšení odolnosti nástrojů zpracovávajících půdu vůči abrazivnímu opotřebení. Byly použity návarové materiály karbidického (Soudokay A43-0, OK Tubrodur 14.70, OK Tubrodur 15.82) a martenzitického (Filarc PZ 6159) typu.
Cílem výzkumu bylo zhodnotit opotřebení plužní čepele, vyorávací radlice cukrové řepy a vybraných návarových materiálů navařených na plužní čepel při laboratorních testech dle ASTM G65. Z výsledku experimentů je zřejmé, že plužní čepel a vyorávací radlice cukrové řepy má stejnou strukturu, tj. popuštěný martenzit. Z výsledků experimentů je také zřejmé, že návarové materiály Soudokay A43-0, OK Tubrodur 14.70 a OK Tubrodur 15.82 dosahovaly lepších vlastností nežli materiál plužní čepele a vyorávací radlice cukrové řepy. Jedná se o karbidické návarové materiály.

Klíčová slova: abrazivní opotřebení, cukrová řepa, návary, renovace, tvrdost.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 279–283.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz