HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

OPRŠAL Zdeněk
(Univerzita Palackého v Olomouci)

Biopaliva z pohledu ochrany životního prostředí
Biofuel from Perspective of Environmental Protection


The article addresses the issue of biofuel production and the cultivation of energy crops from the perspective of environmental protection. Widely discussed in the context of the development of the biofuel industry are its environmental aspects, including carbon footprints and its impacts on natural ecosystems and biodiversity in the agricultural landscape. Regarded as the most important environmental tools in the search for the necessary compromise between environmental protection and production of biofuels in the agricultural landscape are methods for certifying biofuels and prudent planning of the use of agricultural land, including the development of methods for the objective evaluation of the potential impacts of cultivating crops for the production of biofuels on ecosystems.

Key words: biofuels, energy crops, environmental tools, invasive alien species, landscape.


Článek přibližuje problematiku produkce biopaliv a energetických rostlin v zemědělství z pohledu ochrany životního prostředí. V kontextu rozvoje biopalivového průmyslu jsou široce diskutovány jeho environmentální aspekty včetně uhlíkové stopy a dopadů na přírodní ekosystémy a biodiverzitu v zemědělské krajině. Za nejvýznamnější environmentální nástroje, které mohou pomoci nalézt nezbytný kompromis mezi ochranou přírody a produkcí biopaliv v zemědělské krajině, jsou považovány postupy k certifikaci biopaliv a rozumné plánování využívání území zemědělské krajiny včetně rozvíjení metod objektivního hodnocení možných dopadů pěstování plodin na výrobu biopaliv na ekosystémy.

Klíčová slova: biopaliva, energetické rostliny, environmentální nástroje, invazní nepůvodní druhy, krajina.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (12): 384–386.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz