HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KUPKA Petr, TVRDÁ Kateřina
(Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)

Obchod s cukrem v kontextu českého organizovaného zločinu
Sugar Trade in Context of Czech Organized Crime


The article focuses on sugar trade in the context of Czech organized crime; it mainly deals with organized sugar-tax frauds. Sugar is considered to be a lucrative commodity through which organized criminal groups can generate profit. In the first part of the paper we contextualize sugar trade with the history of Czech organized crime. The second part emphasizes a social dimension of this organized criminal activity and the final parts discuss deterrent effects of contemporary punishments for this agency and the future of organized sugar-tax frauds in the Czech Republic.

Key words: sugar trade, organized crime, Czech Republic, tax frauds, criminal career.


Příspěvek se zabývá obchodem s cukrem v kontextu českého organizovaného zločinu, konkrétně pak organizovaných daňových podvodů. Cukr je považován za výnosnou komoditu, prostřednictvím které mohou organizované kriminální skupiny generovat svůj zisk. V první části práce zasazujeme obchod s cukrem do historického kontextu českého organizovaného zločinu. Druhá část se zaměřuje na společenskou dimenzi vzniku tohoto zločinného jednání. V závěrečných částech je diskutován odstrašující účinek soudobých trestů za toto jednání a budoucnost organizovaných daňových podvodů s cukrem.

Klíčová slova: cukr, organizovaný zločin, Česká republika, daňové podvody, kriminální kariéra.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (4): 151–153.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz