HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(ÚKZÚZ, referát semenných okopanin )

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015
Sugar Beet Varieties Registered in 2015


Based on the results of registration tests 14 new sugar beet varieties will be entered into the Czech Directory of Varieties in 2015; 10 varieties are standard and 4 are immune to beet-cyst nematode. To get registered it is necessary to reach an overall indicator “index” of min. 101.5 in at least one system of cultivation after three years of testing; after two years of testing in case of standard varieties as well as the ones immune to beet-cyst nematode, the index must be min. 102.0 in both the test-years in the same variety. The tests were based in seven localities and on two systems of cultivation: with and without fungicidal treatment. Average yields reached cc 86 t/ha and average sugar content cc 18 %.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration, Czech Directory of Varieties.


Na základě výsledků registračních zkoušek bude do Státní odrůdové knihy v roce 2015 nově zapsáno 14 odrůd převážně N a N-NV typu, z toho 10 klasických a 4 s odolností k háďátku řepnému. Pro registraci po 3 letech zkoušení bylo nutné dosažení hodnoty indexu min. 101,5 alespoň v jednom systému pěstování, po 2 letech zkoušení u odrůd tradičních i s odolností k háďátku řepnému musí být hodnota indexu min. 102,0 po oba roky zkoušení v téže variantě. Registrační pokusy byly založeny na sedmi lokalitách ve dvou systémech pěstování: s fungicidním ošetřením a bez ošetření. Průměrný výnos byl cca 86 t/ha, průměrná cukernatost cca 18 %.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace, Státní odrůdová kniha ČR.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (2): 46–50.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz