HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Cukrovarnictví v Číně
Sugar Industry in China


The contribution focuses on Chinese sugar industry and depicts its development since its beginnings until present. It briefly discusses the historical background of the current structure of the industry and reveals its greatest current weaknesses. The article reaches a conclusion that despite all the registered problems, the industry will largely develop also in the years ahead.

Key words: sugar, sugar cane, sugar beet, China.


Příspěvek se zaměřuje na čínské cukrovarnictví a ukazuje jeho vývoj od počátků až po současnost. Stručně pojednává o historickém pozadí současného uspořádání průmyslu a odhaluje jeho největší současné slabiny. Článek dochází k závěru, že navzdory všem registrovaným obtížím čeká čínské cukrovarnictví nadále velký rozvoj.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, cukrovka, Čína.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 250–253.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz