HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš1, ZHURAVLEVA Elena2, PULKRÁBEK Josef1, BENEŠOVÁ Irena1, MAITAH Mansoor1
(1Česká zemědělská univerzita v Praze, 2Kuban state university, Ruská federace )

Ruská federace – produkce cukrové řepy a cukru
Russian Federation – Sugar Beet and Sugar Production


Russian Federation represents an important power especially in the area of beet sugar production and consumption in the World. Almost 146 mil. inhabitants consume over 5.8 mil. t of sugar per year and the volume of consumption is constantly growing. After the very long period of Russian sugar sector stagnation, the Russian Federation focused its effort on the process of production capacities restoration both in the area of sugar beet production and beet sugar production. The paper identifies the most significant trends and tendencies influencing the development of Russian sugar production during the last two decades. In the period 1992–2000 the Russian Federation recorded a significant drop in its own sugar beet growing and processing capacities (more than 50 %). Russia also reduced the volume of sugar production and Russian trade in sugar competitiveness decreased its competitiveness – that resulted in growth in import dependency (own production dropped below 25 % of domestic consumption). However, in the period 2000–2013, Russia recorded a significant resurrection of its market and economy. During this period sugar beet production increased from cc 14 mil. t to cc 45 mil. t and sugar production (in raw sugar equivalent) increased from 1.6 mil. t to almost 4.8 mil. t. However, sugar beet production oscillates – e.g. in 2013 it reached only 39 mil. t. Russian dependency on sugar import was significantly reduced (the volume of import decreased from cc 4.6 mil. t to cc 0.474 mil. t).

Key words: Russian Federation, sugar beet, sugar, production, factor.


Ruská federace představuje významnou sílu v oblasti produkce a spotřeby zejména řepného cukru ve světě. Populace přesahující 146 milionů obyvatel konzumuje ročně přes 5,8 mil. t cukru a objem spotřeby trvale roste. Po dlouhé době stagnace ruského cukrovarnictví se Ruská federace zaměřila na obnovení produkčních kapacit jak v oblasti cukrové řepy, tak i v oblasti výroby cukru. V příspěvku jsou identifikovány nejvýznamnější trendy a tendence ovlivňující vývoj ruského řepařství a cukrovarnictví v posledních dvou dekádách. V letech 1992–2000 došlo k propadu jeho vlastních pěstitelských a zpracovatelských kapacit (o více než 50 %), poklesla konkurenceschopnost a došlo k výraznému nárůstu závislosti na importech (vlastní produkce poklesla pod úroveň 25 % domácí spotřeby). V období let 2000–2013 pak naopak došlo k resuscitaci ruského trhu a hospodářství. Vzrostla produkce cukrové řepy (z cca 14 mil. t na cca 45 mil. t (2012)) i vlastní produkce cukru (z cca 1,6 mil. t na téměř 4,8 mil. t v ekvivalentu surového cukru). Nicméně ruská produkce cukrové řepy silně osciluje v roce 2013 produkce dosáhla pouze 39 mil. t. Závislost Ruska na importech cukru ze zahraničí výrazně poklesla (importy poklesl z 4,6 mil. t na cca 0,474 mil. t v ekvivalentu surového cukru).

Klíčová slova: Ruská federace, cukrová řepa, cukr, produkce, faktory.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (2): 72–77.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz