HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMRČKOVÁ Petra, ŠÁRKA Evžen, POUR Vladimír, CHENA David
(Ústav sacharidů a cereálií, VŠCHT Praha)

Sledování obsahu pomalu stravitelného škrobu v laboratorně připravených extrudovaných výrobcích
Monitoring of Slowly Digestible Starch in Laboratory Prepared Extruded Products


Slowly digestible starch in foods is associated with a low or medium glycemic index (GI). Low GI foods don’t burden human organism with large fluctuations in blood glucose levels, therefore forming a suitable part of weight-control programs for diabetics. Mixtures of fine corn grits with 10 to 50% fraction of native wheat starch, pea flour or chemically modified starches and with water addition of 5 and 10 wt% were prepared in laboratory for extrusion using a KE 19/25 laboratory extruder (Brabender, Germany). During the extrusion feed rates, screw speeds, compression ratios of the screw, temperature distributions along the extrusion barrel, die diameters, and pressure on the head were monitored. The effect of extrusion parameters and the chemical composition of the feed mixture on SDS content in extrudates were tested. The highest value of SDS (66.8 %) in the extrudate together with acceptable sensory properties was found for 5% water addition in the premix of 10% fraction of cross-linked starch Moramyl ZBH.

Key words: extrusion, modified starches, slowly digestible starch, rapidly digestible starch.


Pomalu stravitelný škrob v potravinách je spojován s nízkým až středním glykemickým indexem (GI). Potraviny s nízkým GI nezatěžují organismus velkými výkyvy hladiny glukosy v krvi, a proto jsou vhodné pro diabetiky a jsou součásti redukčních diet. Pro extruzi na laboratorním extrudéru KE 19/25 (Brabender, Německo) byly připraveny směsi jemné kukuřičné krupice s 10–50% přídavkem chemicky modifikovaných škrobů, nativního pšeničného škrobu, nebo hrachové mouky a přídavkem vody 5 a 10 % hm. Během extruze byla sledována rychlost dávkování směsi, otáčky šnekovnice, kompresní poměr, rozložení teplot podél extruzního válce, průměr trysky a tlak na výtlačné hlavě. Byl testován vliv všech procesních parametrů a chemického složení vstupní směsi na obsah SDS ve vzorcích extrudátů. Nejvyšší obsah pomalu stravitelného škrobu v extrudátech s příznivými senzorickými vlastnostmi (66,8 %) byl zjištěn při 5% přídavku vody do premixu s 10% podílem zesítěného škrobu Moramyl ZBH.

Klíčová slova: extruze, modifikované škroby, pomalu stravitelný škrob, rychle stravitelný škrob.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 200–202.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz