HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

REINBERGR Oldřich
(předseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku a předseda Svazu lihovarů)

Aktuální situace v odvětví cukrovka-cukr
Current Situation in Beet and Sugar Sector


The 2014/2015 campaign was mainly characterised by excellent beet growth conditions, extraordinarily long campaigns, and an oversupply of sugar associated with a dramatic downswing in prices. The world sugar inventory amounted to 76.7 million tonnes, thereof 3.5 million in Europe. Both figures are the highest ever. This situation made sugar prices fall by up to 40%. Despite the price drop, sugar beet remains a competitive crop in the Czech Republic, and is grown at a very good European level; over the last 25 years, yields have gone up by100%. Despite this, the post-2017 period will require further cost-reduction and efficiency-improvement efforts from both growers and processors.

Key words: sugar industry, sugar, sugar production, sugar beet, quota, Czech Republic, European Union.


Rok 2014/2015 lze charakterizovat především vynikajícími podmínkami pro vegetaci cukrové řepy, mimořádně dlouhými kampaněmi, nadbytkem cukru a s ním spojeným drastickým propadem cen. Celosvětová zásoba cukru činila 76,7 mil. t, evropská potom 3,5 mil. t. Obě čísla představují rekord. To s sebou přineslo propad cen cukru až o 40 %. I přes propad cen zůstává cukrová řepa v České republice konkurenceschopnou plodinou a úroveň jejího pěstování je na evropské úrovni, kdy například výnosy vzrostly během posledních 25 let o 100 %. Přesto je třeba pro nadcházející období po roce 2017 jak na straně pěstitelů, tak na straně zpracovatelů pokračovat v úsilí o neustálé snižování nákladů a maximální efektivitu.

Klíčová slova: cukrovarnický sektor, cukr, výroba cukru, cukrová řepa, kvóty, Česká republika, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (7–8): 238–241.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz