HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SADÍLEK Tomáš, ZADRAŽILOVÁ Dana
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Historie a současný stav cukrovarnictví v Rakousku
History and Current Situation of Sugar Industry in Austria


This contribution describes the history and current situation of sugar industry in Austria. The aim of the article was to cover the important historical facts and present situation of sugar beet and sugar production, compared to other EU member states. The article also introduces the main regions of sugar beet growing, volume of crop area, sugar from sugar beet production and average sugar yield. The average campaign length and the share of Austrian production in the EU sugar beet production are compared with the neighboring states. Above-average length of campaigns, which are still getting longer are typical of Austrian sugar industry. Compared to other EU member states, Austria belongs among smaller producers of beet sugar, produced in two sugar factories (Tulln and Leopoldsdorf) owed by one sugar-making company – Agrana.

Key words: Austria, beet sugar, sugar beet cultivation, sugar industry, Agrana.


Příspěvek popisuje historii a současnost cukrovarnictví v Rakousku. Cílem příspěvku bylo popsat důležité události v historii rakouského cukrovarnictví a nynější situaci produkce cukrové řepy a řepného cukru ve srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie. Dále jsou představeny hlavní oblasti pěstované cukrové řepy v Rakousku, velikost osevní plochy, produkce cukru z cukrové řepy a výnosů cukrové řepy. S okolními státy je srovnávána délka kampaně a podíl produkce Rakouska na produkci cukrové řepy členskými státy EU. Rakouské cukrovarnictví se vyznačuje nadprůměrně dlouhými kampaněmi, jejichž délka se v průměru stále prodlužuje. V rámci členských států Evropské unie však patří mezi menší producenty cukru, který je vyráběn ve dvou cukrovarech (Tulln a Leopoldsdorf) vlastněných jednou cukrovarnickou společností – Agrana.

Klíčová slova: Rakousko, řepný cukr, pěstování cukrové řepy, cukrovarnický průmysl, Agrana.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (12): 392–395.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz