HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Indické cukrovarnictví
India’s Sugar Industry


The Indian sugar industry plays a vital role in social-economic development of rural areas. Nevertheless, labour-intensive production stands behind high production costs that render Indian sugar less competitive on the world markets. Although the Indian state tries to ensure food security, its complicated and unpredictable price and regulatory policies lead to a clear distortion of the domestic sugar market. Apart from this, some other deficiencies that also lower the potential of the local sugar industry have to be added. Even the recent reform changes do not promise a quick remedy.
On the other hand, it is necessary to point out that the production of bio-fuels in India has developed considerably in the past years and its organization can be considered as mature. Nonetheless, further continuation of this success will depend on the development and modernization of the Indian sugar industry in the near future.

Key words: sugar, sugar cane, ethanol, India.


Cukrovarnický průmysl hraje v Indii nepostradatelnou roli pro společensko-ekonomický rozvoj rurálních oblastí. Pracovně intenzivní výroba ale stojí za vysokými produkčními náklady, které činí indický cukr na světových trzích méně konkurenceschopným. Stát se sice snaží zajistit potravinovou bezpečnost, jeho složité a nepředvídatelné cenové a regulační politiky ovšem domácí trh s cukrem pokřivují. K tomu je třeba ještě připočíst některé další nedostatky, které potenciál tamního cukrovarnictví taktéž sráží dolů. Ani nedávné reformní změny neslibují rychlou nápravou.
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že výroba ethanolu pro potřeby biopaliv se v Indii v posledních letech velmi rozvinula a její organizaci možno označit za vyspělou. I tady je ale další pokračování úspěchu závislé na tom, jak se bude indické cukrovarnictví v nejbližší budoucnosti vyvíjet a modernizovat.

Klíčová slova:cukr, cukrová třtina, ethanol, Indie.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (11): 350–354.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz