HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír, PAVLŮ Klára
(Řepařský institut, spol. s r. o., Semčice)

Ztráty cukru během dlouhodobého skladování cukrové řepy
Losses of Sugar During Long-term Sugar Beet Storage


During the sugar campaigns 2012/2013, 2013/2014 and 2014/2015, a trial of long-term storage of sugar beet was established. Beet in the amount of 100–150 t was stored in three categories; unprotected, protected by about 10 cm layer of straw, and a store that was covered – before freezing weather came – with a layer of straw and a Toptex polypropylene fleece. Storage lasted 44–71 days. Temperature was measured in the stores and losses of weight and sugar content were measured in the bags with beet inserted in the stores. The damage of the top layers of the stores was documented and assessed separately. The winters in all three trial years were mild and beet was thus damaged by frost only in rare cases. Yet, the damage of the surface layer of beet in winter 2012/2013 on the windward side was still apparent in 40–60 cm. Temperatures in stores differed only slightly, they varied more in the unprotected store. Losses of sugar during all three years were highest in the unprotected store and lowest in the store protected with straw and Toptex. Daily losses of sugar in the three-year average were 247 g/t in the unprotected store, 138 g/t in the store protected with a straw layer, and 81 g/t in the store protected with straw and Toptex.

Key words: sugar beet, long-term storage, losses of sugar.


V cukrovarské kampani 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015 byl založen pokus s dlouhodobým skladováním cukrové řepy. Ukládky o hmotnosti 100–150 t řepy byly vedeny jako ukládka nechráněná, ukládka chráněná cca 10cm vrstvou slámy a ukládka před příchodem mrazů překrytá přes slámu polypropylénovým rounem toptex. Doba skladování byla 44–71 dnů. V ukládkách byla měřena teplota a v pytlích se řepou vložených dovnitř ukládky ztráty hmotnosti a cukernatosti. Odděleně bylo dokumentováno a odhadnuto poškození povrchových vrstev ukládek. Ve všech třech pokusných ročnících byly poměrně teplé zimy a řepa byla jen výjimečně poškozena mrazem. Přesto bylo poškození povrchové vrstvy řepy v zimě 2012/2013 na návětrné straně patrné ještě v hloubce 40–60 cm. Teplota v ukládkách se odlišovala jen málo, v nezakryté ukládce však kolísala v širším rozmezí. Ztráty cukru byly ve všech třech ročnících nejvyšší v nechráněné ukládce a nejnižší v ukládce chráněné slámou a toptexem. Denní ztráty cukru v nechráněné ukládce v průměru 3 let byly 247 g/t, v ukládce chráněné slámou 138 g/t a v ukládce chráněné slámou a toptexem 81 g/t.

Klíčová slova:cukrová řepa, dlouhodobé skladování, ztráty cukru.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (11): 326–333.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz