HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MARÁZ Karel
(Moravská zemská knihovna v Brně)

Rok 1915 v českém a moravském cukrovarnictví
Year 1915 in Czech and Moravian Sugar Industry


The paper deals with the year 1915 in Czech and Moravian sugar industry. It points to the critical character of this year regarding sugar beet growing and sugar production, focusing on the reasons leading to it. In particular, this consisted of the lack of human resources, raw materials, or means of transport owing to which the campaign had to be suspended in sugar plants on a number of occasions, as well as the administrative measures of the state which included reduction of sown areas of sugar beet by 30% in favour of more demanded cereals and legumes. This was topped by bad weather, i.e. serious drought in the spring and on the contrary, rainy weather in the autumn with fluctuating temperatures from November frosts to a subsequent warming. This meant that the beat was not harvested in time and lost its quality and sugar content.
However, a lack of sugar could already be felt in spring 1915. It led to the regulatory measures of the state, which established the Sugar Control Panel in Vienna in particular on 7 July 1915, with the competences to supervise, the movement of sugar within production and refining, sugar price controls, regulations in sugar trade, sugar supply, summary of sugar types, and controlling sugar exports. In September 1915, the Prague Molasses Control Board was also established.

Key words: World War I, 1915, regulatory measures, sugar beet, sugar production, Sugar Control Panel in Vienna.


Krizovost roku 1915 v produkci cukrové řepy a cukru byla dána kombinací zejména nedostatku lidských zdrojů, surovin a dopravních prostředků, pro které byla kampaň i několikrát v cukrovarech přerušena, ale i administrativních nařízení, mezi které patřilo zejména zmenšení osevních ploch cukrovky o 30 %. Své dokonalo špatné počasí, sucho na jaře a naopak vydatné soustavné deště na podzim s výkyvy teplot od listopadových mrazů po následné oteplení. Tím nebyla řepa sklizena z polí včas, navíc ztrácela na kvalitě.
Problémy s množstvím cukru se objevily již během jara 1915. Vedly k regulačním opatřením státu. Dne 7. července 1915 vznikla Cukerní ústředna ve Vídni s kompetencí dbát zejména o pohyb cukru v rámci výroby a rafinace, regulovat ceny cukru, úpravovat obchod s cukrem a zásobování cukrem, mít přehled o druzích cukru a kontrolovat export cukru. V září 1915 vznikla i pražská Ústředna pro melasu.

Klíčová slova:1. světová válka, 1915, regulační opatření, cukrová řepa, výroba cukru, Cukerní ústředna ve Vídni.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 316–318.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz