HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

POLCAR Adam, KUMBÁR Vojtěch, ČUPERA Jiří, VOTAVA Jiří
(Mendelova univerzita v Brně)

Využití lihu jako paliva pro osobní automobily
Use of Alcohol as Fuel for Passenger Cars


The article deals with the influence of various mixtures of ethanol and gasoline on the engine output parameters. Experimental measurement was carried out with vehicle Fiat UNO 1.0 IE. The car engine was not adjusted to operate on ethanol. The measurements were realized using chassis dynamometer in the laboratories of the Department of Engineering and Automobile Transport at Mendel University in Brno. Based on the results, it can be concluded that combustion of fuels containing greater amounts of ethanol is not accompanied by a significant drop in torque and engine output. On the other hand, fuel consumption increases with the increase of ethanol ratio in the mixture. As a result of oxygen content in ethanol, lean mixture is combusted and the control unit thus adjusts the amount of injected fuel, but, as the results also show, the control unit does not allow an increase in the amount of fuel above the allowed limit that is determined by the maximum size of long term correction.

Key words: ethanol, torque, engine output, fuel combustion, air fuel ratio.


Článek se zabývá vlivem různých směsí ethanolu a benzinu na výstupní parametry spalovacího motoru. Experimentální měření bylo uskutečněno na vozidle značky Fiat UNO 1.0 IE, u kterého motor nebyl pro spalování ethanolu uzpůsoben. Měření byla uskutečněna na válcovém dynamometru v laboratořích Ústavu techniky a automobilové dopravy Mendelovy univerzity v Brně. Na základě výsledků lze konstatovat, že při spalování paliv obsahující větší množství ethanolu nedochází k výraznému poklesu točivého momentu, a tedy i výkonu motoru. Na druhou stranu s rostoucím podílem ethanolu ve směsi narůstá i spotřeba paliva. V důsledku obsahu kyslíku v ethanolu dochází ke spalování chudé směsi a řídicí jednotka tak vstřikovanou dávku upravuje, ale jak výsledky také ukazují, neumožňuje zvýšení dávky paliva nad dovolenou hranici, která je dána maximální velikostí dlouhodobé korekce.

Klíčová slova: ethanol, točivý moment, výkon motoru, spotřeba paliva, součinitel přebytku vzduchu.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (5–6): 203–206.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz