HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, ŘEŽBOVÁ Helena, PULKRÁBEK Josef, BENEŠOVÁ Irena
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Evropský trh s kvótovaným řepným cukrem – kdo jej kontroluje?
European Market in Beet Sugar Produced Under the Quota System – Who Takes Control over It?


The paper analyzes the current state in the area of quoted beet sugar production in the European Union. The paper focuses especially on quoted beet sugar production capacities, distribution and production capacities concentration within the EU market. The market concentration is identified on the base of four different dimensions. The state and concentration of quoted beet sugar market at the level of individual countries and the whole European Union. The production concentration is also analyzed in relation to individual sugar producing companies or alliances and their country pertinence (company’s headquarter). The sugar production quota is distributed among 19 EU member countries. The quota system is very generous especially in relation to France, Germany, Poland and Great Britain. At the level of individual countries’ production quotas and production capacities there is extreme market concentration, which negatively affects the level of competition within the individual country market. The EU sugar market is dominated especially by French and German alliances Südzucker-Gruppe, Nordzucker AG, Pfeifer & Langen, Tereos Group and Cristal Union.

Key words: production quota, beet sugar, production, distribution, capacity, market, country, company, alliance, European Union.


Zpracovaný článek analyzuje současný stav v oblasti produkce kvótovaného řepného cukru v zemích EU. Analyzuje rozložení výrobních kapacit kvótovaného řepného cukru a koncentraci evropského trhu v oblasti produkce. Koncentrace trhu je identifikována z pohledu čtyř dimenzí. Stav a koncentrace trhu s řepným kvótovaným cukrem na úrovni jednotlivých členských států EU a na úrovni EU jako celku. Dále pak je produkce analyzována z pohledu jednotlivých cukr produkujících společností/aliancí a jejich místní příslušnosti (sídlo aliance). Na úrovni jednotlivých zemí jsou cukerní kvóty distribuovány mezi 19 členských zemí EU. Kvóty v tomto ohledu jsou štědré zejména k Francii, Německu, Polsku a Velké Británii. Na úrovni jednotlivých členských zemí panuje až extrémní koncentrace na straně disponibilních produkčních kapacit kvótovaného cukru, která velmi významně omezuje, až téměř vylučuje konkurenci v dané členské zemi. Unijnímu trhu dominují z tohoto pohledu zejména německé a francouzské aliance Südzucker-Gruppe, Nordzucker AG, Pfeifer & Langen, Tereos Group a Cristal Union.

Klíčová slova: produkční kvóta, řepný cukr, produkce, distribuce, kapacity, trh, země, společnosti/aliance, Evropská unie.

Listy cukrov. řepař., 131, 2015 (9–10): 298–305.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz