HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

FIGALA Jindřich, FORMÁNEK Pavel, REJŠEK Klement, VRANOVÁ Valerie
(Mendelova univerzita v Brně )

Aminokyselina cystin v půdě
Cystine Amino Acid in Soil


Soil “free” amino acids have been studied for a number of decades, and research has focused on elucidating their importance in the direct plant nutrition. Different approaches are considered here including “free” amino acids versus mineral nitrogen availability, plant preference for N-forms, competition between plants and microorganisms and the proportion of amino acids taken up directly by plants utilizing single- (13C or 14C) or dual-labeling (13C and 15N). The diamino amino acid, cystine, is found in relatively high concentrations in soil, but has not been included into these studies and knowledge on the ability of plants to directly uptake cystine is currently missing. For a better understanding of the role of amino acids in direct plant nutrition we suggest including cystine into these studies.

Key words: cystine, soil, amino acid, plant nutrition, uptake.


Biologicky přijatelné („volné“) aminokyseliny v půdě jsou předmětem zkoumání již několik desetiletí a jejich výzkum je zaměřen na objasnění jejich důležitosti v přímé výživě rostlin. Tato problematika byla zkoumána různými metodami, jmenovitě příjem „volných“ aminokyselin v paralele k dostupnosti minerálního dusíku, preference příjmu různých forem dusíku rostlinami, konkurence mezi rostlinami a mikroorganismy a stanovení podílu aminokyselin přímo přijímaných rostlinami při využití jednoduchého (13C nebo 14C) nebo dvojitého (13C a 15N) izotopového značení. Diaminokyselina cystin se vyskytuje v půdě v relativně vysokých koncentracích, avšak dosud nebyla v těchto studiích popsána a ucelený přehled přímého příjmu cystinu rostlinami dosud chybí. Pro lepší pochopení role aminokyselin v přímé výživě rostlin doporučujeme zahrnout cystin do těchto výzkumů.

Klíčová slova: cystin, půda, aminokyselina, výživa rostlin, příjem živin.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 236–237.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz