HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

PAČUTA Vladimír, BUDAY Miroslav
(Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre )

Využitie biopreparátov Beta-Liq-BQ a Trichomil-T v pestovateľskom systéme cukrovej repy
Use of Beta-Liq-BQ and Trichomil-T Biopreparations in Sugar Beet Growing System


Field test of sugar beet was carried out at EXBA SPU (Slovak University of Agriculture) in Nitra – Dolná Malanta between 2003–2005; the test used block method with random organization of the tested members. The test included two methods of land cultivation (traditional crop rotation and reduced cultivation) and two sugar beet varieties (Terano and Swing). After harvesting the preceding crop, Beta-Liq-BQ and Trichomil-T preparations were applied on the remaining crop. The results confirmed a positive influence of Beta-Liq-BQ and Trichomil-T preparations on all the studied parameters: bulb yield, digestion, polarized sugar yield and white sugar yield.

Key words: Beta-Liq-BQ, Trichomil-T, sugar beet, bulb yield, digestion, white sugar yield, polarized sugar.


Poľný pokus s cukovou repou bol realizovaný v rokoch 2003 až 2005 blokovou metódou s náhodným usporiadaním pokusných členov na EXBA SPU v Nitre – Dolná Malanta. Do pokus boli zaradené dva spôsoby obrábania pôdy (tradičný trojorbový systém a redukované obrábanie) a dve odrody cukrovej repy (Terano a Swing). Po zbere predplodiny boli aplikované prípravky Beta-Liq-BQ a Trichomil-T priamo na pozberové zvyšky. Dosiahnuté výsledky potvrdili pozitívny vplyv sledovaných prípravkov Beta-Liq-BQ a Trichomil-T na všetky sledované parametre: úrodu buliev, cukornatosť, úrodu polarizačného a bieleho cukru.

Kľúčové slová: Beta-Liq-BQ, Trichomil-T, cukrová repa, úroda buliev, cukornatosť, úroda bieleho cukru, polarizačný cukor.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (3): 92–95.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz