HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MACHKOVÁ Hana
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Cukrovarnický průmysl ve Francii
Sugar Industry in France


This paper analyses the French sugar industry and demonstrates its impact on the French economy. The development of the sugar industry began in the 18th century thanks to imports of sugarcane from overseas colonies. The production of sugar beet was initiated by Napoleon Bonaparte in the beginning of the 19th century. The industrial revolution contributed to the rationalization of production and helped France become the European leader. In the 1960s, France contributed to the Common Agricultural Policy project. The year 1968, when the CMO was founded, was important for the whole sugar industry. One of the reasons for growing market concentration became the principle of quota management. In 2006, a major reform of the EU sugar policy was implemented and this reform strengthened France’s leading position on the sugar market. Nowadays, France is the world’s 7th largest sugar producer and is number one in sugar beet production. For France, sugar is an important export article; the share of export on total production represents 45 %. The French sugar market is concentrated and dominated by three international groups. French specific is cooperative ownership and internationalization of sugar companies.

Key words: France, sugar industry, Common Agricultural Policy, CMO, sugar industrial groups.


Tento článek analyzuje francouzský cukrovarnický průmysl a poukazuje na jeho význam pro francouzskou ekonomiku. Jeho rozvoj začal v 18. století díky dovozu cukrové třtiny ze zámořských kolonií. Produkce řepného cukru se rozvinula na počátku 19. století a jejím iniciátorem byl Napoleon Bonaparte. Průmyslová revoluce umožnila racionalizaci výroby a Francie se stala předním evropským producentem cukru. V 60. letech 20. století se Francie stala iniciátorem projektu Společné zemědělské politiky. Pro cukrovarnický průmysl je významný rok 1968, kdy došlo k založení CMO. Systém přidělování kvót byl jednou z příčin rostoucí koncentrace na trhu. Reforma cukerního pořádku z roku 2006 posílila postavení Francie na cukerním trhu EU. Francie je v současné době sedmým největším světovým producentem cukru a z hlediska produkce řepného cukru jí náleží místo první. Cukr je významnou vývozní komoditou. Podíl vývozu na celkové produkci představuje 45 %. Francouzské cukrovarnictví je silně koncentrováno a na trhu dominují tři velké mezinárodně působící skupiny. Francouzský specifikem je družstevní forma vlastnictví a internacionalizace cukrovarů.

Klíčová slova: Francie, cukrovarnický průmysl, Společná zemědělská politika, CMO, cukrovarnické skupiny.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (11): 356–358.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz