HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Výroba cukru v Argentině
Sugar Production in Argentina


The paper directs its attention to the historical evolution and the current state of sugar production in Argentina. On the global scale, the country itself does not produce significant quantities of sugar yet, though, it has experienced a dynamic growth in the past years. Moreover, the demand for Argentine sugar is expected to grow in the years ahead, which can act as an incentive for further development of the entire local sugar industry.

Key words: sugar, sugar cane, Argentina.


Zájem tohoto příspěvku se soustředil na historický vývoj a aktuální stav výroby cukru v Argentině. Země jako taková sice zatím ve světovém měřítku neprodukuje významné objemy cukru, registruje však v posledních letech tendenci dynamického růstu. Navíc se očekává, že poptávka po argentinském cukru v následujícím období dále poroste, což může být podnětem pro další rozvoj celého tamního cukrovarnického odvětví.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, Argentina.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (4): 146–150.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz