HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

SMUTKA Luboš, BENEŠOVÁ Irena, PULKRÁBEK Josef, BELOVA Anna, URBAN Jaroslav
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000–2011
Development and Position of Sugar Industry in the European Union in 2000–2011


The paper analyses the development of sugar beet and refined sugar production in the European Union (EU-27) in the period 2000–2011. The main emphasis is laid on changes which occurred in sugar industry both at European Union level and also at the level of individual EU members. The results provide the following findings. The sugar reform in 2006 affected the sugar industry in many European countries. The volume of sugar beet and white sugar production was significantly reduced. The size of sugar industry in EU decreased and many production capacities were closed down. The number of sugar factories decreased by more than 50 % and also the number of people working in sugar industry decreased significantly (cc 50 %). Competitiveness of those sugar producers and sugar beet producers who were able to survive was reinforced. It should be emphasized that the reform fortified the position of main producers and eliminated many of their competitors. The reform affected more production capacities in new EU member countries, while in the case of old EU members the reduction of both sugar beet and refined sugar production capacities was much lower.

Key words: EU, sugar, sugar beet, production, development, reform, changes, trends, impacts, country, differences.


Článek analyzuje vývoj odvětví produkce cukrové řepy a následné výroby cukru v zemích EU-27 v letech 2000–2011. Důraz je v tomto ohledu kladen na změny, ke kterým v cukrovarnickém oboru došlo v EU jako celku, a dále pak i v jednotlivých členských zemích. Z výsledků vyplývá, že reforma, potažmo celé analyzované období, se velmi významně podepsaly na současné podobě cukrovarnictví v zemích EU. Došlo k výrazné redukci jak objemu pěstované řepy, tak i množství vyrobeného bílého cukru. Cukrovarnický průmysl v zemích EU se zredukoval a řada přebytečných kapacit byla uzavřena. Došlo ke snížení počtu cukrovarů o více než polovinu a dále pak i ke snížení počtu pracovníků v cukrovarnictví a počtu pěstitelů cukrovky (rovněž v rozsahu kolem 50 %). Výsledná produkce cukrové řepy, respektive cukru, se tak staly konkurenceschopnějšími, alespoň z hlediska vnitřního trhu zemí EU. Nicméně je nutno konstatovat, že reforma se nesla v duchu posílení postavení silných subjektů a eliminace jejich konkurentů. V tomto ohledu je pak dále vhodné i zmínit skutečnost, že dopad vlastní reformy vedl k výraznější redukci produkčních kapacit zejména v nových členských zemích EU. Naopak v případě starých členských zemí byla redukce, jak množství produkované řepy, tak i vyrobeného cukru, vzhledem k objemu jejich vlastní realizované produkce proporcionálně nižší.

Kľúčové slová: EU, cukr, cukrová řepa, produkce, vývoj, reforma, změny, trendy, dopady, země, diference.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (1): 22–27.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz