HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ANDĚL Jiří, BALEJ Martin, RAŠKA Pavel
(Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem )

Cukrová řepa versus cukrová třtina – prostorová a vývojová dimenze
Sugar Beet versus Sugar Cane – Territorial and Developmental Perspective


The aim of this paper is to analyse territorial and developmental aspects of production of basic crops used for sugar production – sugar beet and sugar cane. The papers answer the question if there exist concentration trends in production of these crops and if so, what is the form and intensity of this concentration. Another question addressed in this paper concerns the reasons of past and recent changes in sugar beet and sugar cane production in the world perspective.

Key words: sugar beet, sugar cane, regional differentiation, world.


Cílem článku je vývojová a prostorová analýza pěstování dvou základních plodin využívaných pro výrobu cukru – cukrové řepy a třtiny Příspěvek se zabývá otázkou, existují-li prostorové koncentrační trendy v pěstování obou plodin, a jestliže ano, jaké je intenzita a forma této koncentrace. Další otázkou, kterou příspěvek řeší, jsou změny v poměru světové produkce cukru z řepy a třtiny, v minulosti i v nedávné době.

Klíčová slova: cukrová řepa, cukrová třtina, regionální diferenciace, svět.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 295–298.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz