HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

CHOCHOLA Jaromír, PAVLŮ Klára
(Řepařský institut, spol. s r. o., Semčice )

Zkušenosti s herbicidy a dvouděložnými plevely v cukrové řepě
Experience of Herbicides and Dicotyledonous Weeds in Sugar Beet


The work sums up experience from many experiments with herbicide protection of sugar beet. The influence of weed cover-abundance on beet yield is quantified. There is evidence that even careful application of herbicides slightly decreases the yield. A table of the effect of herbicide substances on 25 of the most common weeds was compiled. Timing of herbicide application should be primarily led by the effort to target the weeds at the beginning of the first true leaf pair phase at the latest and not by a formalized system of a certain number of applications. Using this principle, there were in average 4.1 applications in 42 experiments. Using a consistent system of herbicide application on small weeds, it would be possible to decrease the herbicide doses and herbicide protection costs.

Key words: sugar beet, herbicides, weed infestation, phytotoxicity, split herbicide application.


Práce shrnuje zkušenosti z mnoha pokusů s herbicidní ochranou cukrové řepy. Je tu kvantifikován vliv pokryvnosti plevelů na výnos cukrové řepy. Je doloženo, že herbicidy i při pečlivé aplikaci zpravidla mírně snižují výnos. Byla sestavena tabulka účinnosti herbicidních látek na 25 nejrozšířenějších plevelných druhů. Časování herbicidních aplikací mělo být primárně řízeno snahou zasáhnout plevele nejpozději na počátku fáze prvního páru pravých listů, nikoliv předem formalizovaným systémem určitého počtu aplikací. Při aplikaci tohoto principu bylo ve 42 pokusech provedeno průměrně 4,1 aplikací. Při důsledné aplikaci herbicidů na malé plevele bylo možno snížit dávky herbicidních látek a snížit náklady na herbicidní ochranu.

Klíčová slova: cukrová řepa, herbicidy, zaplevelení, fytotoxicita, dělené dávky herbicidů.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (3): 82–89.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz