HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAKAUFOVÁ Lenka
(Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, referát semenných okopanin )

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2013
Sugar Beet Varieties Registered in 2013


The tests were based in six localities and on two systems of cultivation; with and without fungicidal treatment. Yields in some localities reached more than 100 t/ha and average sugar content 18 %. To get registered it is necessary to reach an index of min. 101.5 in at least in one system of cultivation after three years of testing; in two-year testing of standard varieties as well as the ones immune to beet-cyst nematode, the index must be min. 102.0 after both the test-years in the same variety. Fourteen new varieties will be entered into the Czech Directory of Varieties in 2013; nine are standard and four are immune to beet-cyst nematode, mainly normal-type to yield type.

Key words: sugar beet, variety, testing, registration, registration test of varieties, Czech Directory of Varieties.


Pokusy byly založeny na šesti lokalitách ve dvou systémech pěstování, s fungicidním ošetřením a bez ošetření. Výnos byl na některých lokalitách vyšší než 100 t/ha a cukernatost v průměru 18 %. Pro registraci po 3 letech zkoušení bylo nutné dosažení hodnoty indexu min. 101,5 alespoň v jednom systému pěstování, po dvouletém zkoušení u odrůd tradičních i s odolností k háďátku řepnému musí být hodnota indexu min. 102,0 po oba roky zkoušení v téže variantě. Do Státní odrůdové knihy bude v roce 2013 nově zapsáno 14 odrůd, z toho 9 klasických a 4 s odolností k háďátku řepnému, převážně N až NV typu.

Klíčová slova: cukrová řepa, odrůda, zkoušení, registrace, odrůdové registrační zkoušky, Státní odrůdová kniha ČR.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (2): 46–52.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz