HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HAMOUZOVÁ Kateřina, JURSÍK Miroslav, ZÁBRANSKÝ Petr
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Vliv povětrnostních podmínek na selektivitu postemergentního herbicidního ošetření cukrovky
Effect of Various Weather Conditions on Selectivity of Post-Emergence Herbicides in Sugar Beet


The basis for selectivity of phenmedipham, desmedipham and ethofumesate, incl. their mixtures, on sugar beet was studied under field conditions. The effect of many herbicides on sugar beet is affected by weather; therefore the sensitivity of sugar beet after herbicide application was studied to determine the effect of environmental conditions on the chemicals selectivity. The effects of herbicides on the rates of CO2 uptake and transpiration, as well as chlorophyll fluorescence (Fv/Fm) of intact plants were measured.
Under the optimal spraying conditions, mean Fv/Fm in sugar beet treated with phenmedipham + desmedipham + ethofumesate was 30 % lower compared to untreated check variant, while the value decreased to a lesser extent (15 %) when treated under unfavorable conditions. Treatments with phenmedipham alone caused 10 % decrease and statistically significant differences in relation to environmental conditions at spraying were not observed. Fv/Fm parameter showed that sugar beet was not affected by desmedipham injury as much as by phenmedipham.
Photosynthesis was significantly reduced first day after treatment with phenmedipham + desmedipham + ethofumesate when treated under the optimal spraying conditions. The magnitude of net photosynthesis rate decrease was lower when treated with one active ingredient solely.
Under the optimal environmental conditions, the sugar beet plants were more affected by herbicides than by the treatment in unfavourable conditions shortly after the herbicide treatment. Later, sugar beet plants recovered substantially.

Key words: Beta vulgaris, chlorophyll fluorescence, transpiration, desmedipham, phenmedipham, ethofumesate.


Ošetření herbicidy phenmedipham, desmedipham a phenmedipham + desmedipham + etho fumesate snížilo maximální kvantový výtěžek fotochemických procesů v PSII (Fv/Fm) u cukrovky. K nejvyššímu snížení fotochemické kapacity (o 30 % oproti neošetřené kontrole) došlo po aplikaci kombinace phenmedipham + desmedipham + ethofumesate. Po aplikaci herbicidu obsahujícího úč. látku phenmedipham došlo pouze k 10% snížení fotochemické kapacity. Nejméně byla snížena aktivita fotosyntézy po aplikaci herbicidu obsahujícího úč. látku desmedipham. Výrazný vliv na rychlost transpirace a fotosyntézy měly povětrnostní podmínky v době aplikace. V optimálních povětrnostních podmínkách (večerní ošetření) byla cukrovka více ovlivněna herbicidem než v případě poledního ošetření.
Přestože vliv herbicidního ošetření na rychlost fotosyntézy jeden den po aplikaci byl poměrně vysoký, na porostu cukrovky nebyly pozorovány žádné příznaky poškození a také rozdíly ve výnosu bulev cukrovky mezi testovanými variantami pokusu nebyly průkazné.

Klíčová slova: cukrová řepa, fluorescence chlorofylu, transpirace, desmedipham, phenmedipham, ethofumesate.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 224–228.

full text (PDF)       full text in English (PDF)

NAVRCHOLU.cz