HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

TOBOLA Stanislav
(místopředseda Koordinační rady Českomoravského cukrovarnického spolku )

Aktuální stav cukrovarnického průmyslu ve světě, v Evropě a v České republice
Current State of Sugar Industry in the World, in Europe and in Czech Republic


The year 2013 is crucial for the future of beet sugar production. Regardless of its minor share, sugar beet as a raw material – compared to sugar cane – has a potential of further qualitative production growth. In the EU, sugar beet yields reach 800–110 t/ha and white sugar yields reach 10-11 t/ha. This growth potential is also one of the main arguments for prolonging the current form of sugar regime in the EU until 2020. The article describes its main principles and the course of negotiations of its future in the EU institutions. Results of the 2012/2013 campaign in the Czech Republic prove that Czech sugar beet growing and beet sugar production belong among Europe’s best; white sugar yield reached 10.93 t/ha and 565 thousand tons of sugar were produced.

Key words: yields, production, sugar beet, sugar, Czech Republic, EU, quotas.


Rok 2013 je pro budoucnost výroby řepného cukru rozhodující. I přes svůj minoritní podíl má cukrová řepa v porovnání s cukrovou třtinou jako surovina potenciál dalšího kvalitativního růstu produkce. V EU dosahují výnosy cukrové řepy 80–110 t/ha a výnosy bílého cukru 10–11 t/ha. Tento potenciál růstu je i jedním z hlavních argumentů pro odůvodněnost prodloužení současné podoby cukerního režimu v EU do roku 2020. Článek popisuje jeho hlavní principy i průběh jednání o jeho budoucnosti v orgánech EU. Výsledky kampaně 2012/2013 v ČR dokazují, že české řepařství a cukrovarnictví patří k evropské špičce, výnos bílého cukru dosáhl 10,93 t/ha a vyrobeno bylo 565 tis. t cukru.

Klíčová slova: výnosy, produkce, cukrová řepa, cukr, ČR, EU, kvóty.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 158–161.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz