HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VRANOVÁ Valerie, REJŠEK Klement, FORMÁNEK Pavel
(Mendelova univerzita v Brně )

Využití stabilního δ13C-CO2 v determinaci zdrojů půdní respirace
Use of δ13C-CO2 in Determination of Sources of Soil Respiration


Combined measurements based on δ13C of evolved CO2 from soil and its concentration including the use of “Keeling type“ plots are used for separation of respiration of endogenous soil organic matter from respiration of added substrate, in case of different origin in terms of C3 versus C4 plants. Such measurements also enable calculation of the change of endogenous respiration after addition of exogenous substrate based on mixing model. The use of the method especially for determination of sources of soil respiration when root exudates of different plants, and especially their fractions (enantiomers of low molecular weight organic compounds) are added to soil, presents a trend of current research.

Key words: soil, respiration, δ13C-CO2, root exudates, soil organic matter.


Kombinovaná měření δ13C-CO2 uvolňovaného z půdy a jeho koncentrace včetně kalkulace δ13C na základě tzv. „Keeling type“ plots jsou hojně využívána pro separaci respirace endogenní půdní organické hmoty od respirace aplikovaného exogenního substrátu, v případě, že pocházejí z rostlinné biomasy s rozdílným typem metabolismu (C3 versus C4). Tato měření umožňují i odlišení tzv. změny respirace endogenní půdní organické hmoty vlivem přídavku exogenního substrátu na základě kalkulace ze směsného modelu. Využití daného metodického postupu pro determinaci respirace různých zdrojů zejména s ohledem na kořenové exsudáty různých rostlinných druhů a jejich složky (zejména enantiomery nízkomolekulárních organických látek) představuje trend současného výzkumu.

Klíčová slova: půda, respirace, δ13C-CO2, kořenové exsudáty, půdní organická hmota.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (9–10): 298–299.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz