HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOTEK Martin, HROMÁDKO Jan, MILER Petr, KOTEK Tomáš, PLUHAŘ Karel
(Česká zemědělská univerzita v Praze )

Aplikace paliva E85 v motoru 1.2 HTP
Application of E85 Fuel in 1.2 HTP Engine


The article presents information from research carried out at the Department of Vehicle and Ground Transport of Engineering Faculty at the Czech Agricultural University in Prague where research into application of biofuels in internal combustion engines is conducted. The article in particular focuses on the change of the basic parameters of petrol engine when operating on E85 biofuel. Operation of petrol engine on E85 is made possible by using an additional control unit by the Europecon Company. Measurements were carried out on the Skoda Fabia 1.2 HTP engine, powered 40 kW, placed on a test bed. Production of harmful emissions and specific fuel consumption were chosen as the parameters for comparison.

Key words: E85, harmful emissions, fuel consumption, engine power.


Článek přináší informace z výzkumu prováděného na Katedře vozidel a pozemní dopravy Technické fakulty České zemědělské univerzity v Praze, kde probíhá výzkum aplikace biopaliv ve spalovacích motorech. V konkrétní podobě je článek zaměřen na změnu základních parametrů zážehového motoru při provozu na biopalivo E85. Provoz zážehového motoru na palivo E85 byl umožněn přídavnou řídicí jednotkou od firmy Europecon. Měření bylo provedeno na motoru Škoda Fabia 1.2 HTP o výkonu 40 kW, umístěném na zkušebním stanovišti. Za porovnávací parametry byly vybrány produkce škodlivých emisí a měrná spotřeba paliva.

Klíčová slova: palivo E85, škodlivé emise, spotřeba paliva, výkon motoru.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 258–261.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz