HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRAVAR Zdeněk
(Zemský archiv v Opavě )

Historie cukrovaru v Opavě -Vávrovicích: Příspěvek k 60. výročí nového vávrovického cukrovaru
History of Sugar Factory in Opava-Vavrovice: Contribution Commemorating the 60th Anniversary of the New Sugar Factory in Vavrovice


Sugar factory in Vavrovice was founded in times when there were other sugar factories in Silesia but only this factory maintained a continual tradition since 1869 when it was founded. In the beginnings it was an agricultural sugar factory with Czech shareholders, until establishment of the Czechoslovak Republic it was rather a German enterprise and after 1928 it was handed over to Czech shareholders. Unlike its competitors, the factory remained untouched even during World War 2. After 1945 it was thus the only factory of its kind not only in the Opava district but in the whole Ostrava region. In 1953 a new sugar factory was built in place of the old one. After privatization in 1992 and sale in 1998, the factory works as a splinter organization of the joint stock company with foreign partnership and still symbolizes traditional importance of sugar production in Czech Silesia.

Key words: sugar factory, sugar production, history, Opava, Vavrovice, Moravskoslezske cukrovary, a.s.


Cukrovar ve Vávrovicích vznikl sice až v době, kdy ve Slezsku existovaly další cukrovary, ale jako jediný si udržel kontinuální tradici od svého založení v roce 1869. Zpočátku rolnický cukrovar s českými akcionáři fungoval do vzniku ČSR spíše jako německý podnik, než byl v roce 1928 převeden do rukou českých akcionářů. Cukrovar přečkal bez úhony i druhou světovou válku, na rozdíl od svých konkurentů. Po roce 1945 byl proto jediným podnikem svého druhu nejen na Opavsku, ale v celém Ostravském kraji. V roce 1953 byla na místě původního cukrovaru dokončena stavba cukrovaru nového. Po privatizaci v roce 1992 a po prodeji v roce 1998 cukrovar funguje jako odštěpný závod akciové společnosti se zahraniční účastí a dále symbolizuje tradiční význam cukrovarnictví v českém Slezsku.

Klíčová slova: cukrovar, výroba cukru, historie, Opava, Vávrovice, Moravskoslezské cukrovary, a.s.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 246–253.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz