HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav1, KOŽNAROVÁ Věra2
(12VUC Praha, a.s., 2Česká zemědělská univerzita v Praze )

Zpráva o cukrovarnické kampani 2012/2013 v České republice
Report on Sugar Campaign 2012/2013 in Czech Republic


The sugar campaign 2012/2013 was characterized by excellent technological quality of the processed beet and favorable climatic conditions throughout the growing and treatment seasons. A total of 4.293 mil. tons of beet were processed in the campaign with average root yield 66.99 t/ha and polarized sugar yield 11.41 t/ha. The weighted average sugar content has surpassed 17.61 % (range 18.07–16.61 %) in the Czech Republic. The campaign took 110.9 days; the amount of sugar from beet was 535.5 kt in white sugar. Seven sugar factories were in operation in the Czech Republic during the past sugar campaign. Regarding the production capacity and daily standard there are big differences – among individual companies and sugar factories – from 14,000 t/d to 2,000 t/d of beet; the total processing capacity in the Czech Republic id 37,212 t/d.
Intensive and extensive quantities reached predominantly positive values which prove that within the EU Czech Republic is a producer of high quality sugar beet and high quality sugar. In 2012/2013 investments in Czech sugar factories concentrated mostly on improving ecology, technology and increasing efficiency of beet products.

Key words: Czech Republic, sugar campaign, sugar beet, sugar yield, sugar content, treatment, capacity, campaign data, sugar production, bioethanol, biosugar, biomass, campaign results.


Řepná kampaň 2012/2013 byla charakterizována výbornou technologickou kvalitou zpracovávané řepy. Tomu výrazně napomohly příznivé klimatické podmínky během vegetačního i zpracovatelského období. V kampani bylo zpracováno 4,293 mil. t řepy, průměrný výnos kořene byl 66,99 t/ha a výnos polarizačního cukru 11,41 t/ha. Cukernatost dosáhla váženého průměru 17,61 % s rozmezím hodnot mezí 18,07 a 16,61 %. Celková délka kampaně cukrovky, činila 110,9 dne, množství vyrobeného cukru ze řepy bylo 535,5 kt v hodnotě bílého cukru. Z hlediska výrobní kapacity standardního denního zpracování řepy jsou velké rozdíly – mezi jednotlivými společnostmi a cukrovary – od 14 000 t/d až po 2 000 t/d ř., celková zpracovatelská kapacita v ČR představuje 37 213 t/d ř. V kampani bylo v provozu sedm závodů.
Intenzivní i extenzivní veličiny dosáhly v převážné většině příznivých hodnot, což svědčí o faktu, že ČR představuje kvalitního výrobce cukrovky i cukru v EU. V roce 2012/2013 byly v cukrovarech ČR investiční akce zaměřené především na zlepšení ekologie, technologie a zefektivnění výrobků ze řepy.

Klíčová slova: Česká republika, řepná kampaň, cukrová řepa, výnos cukru, cukernatost, zpracování, kapacita, kampaňová data, výroba cukru, bioetanol, biocukr, biomasa, výsledky kampaně.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (7–8): 239–245.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz