HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KRÁL Jindřich, VACKOVÁ Martina, VAJDÍK Jiří
(Hanácká potravinářská společnost, s.r.o, Prosenice )

Využitie pektínov cukrovej repy pre biosorpciu ťažkých kovov z odpadových vôd
Use of Sugar Beet Pectins for Biosorption of Heavy Metals from Waste Waters


The article briefly describes the history of the Prosenice sugar factory; it gives details concerning investments realized since the year 2000 when the factory was acquired by its present owner – Hanácká potravinářská společnost, s.r.o. The production of raw sugar in Prosenice began in 1881. During industrialization, in the year 1911, the production expanded and a larger scale reconstruction was carried out in the 1930s. An important chapter of the post-war period was „Prosenické hnutí“ led by the director, Bohumil Penka, the movement strived for increase in sugar yield. An extensive redevelopment in 1970–1980 placed the Prosenice sugar factory among the top modern sugar producers of that period. Also at present, Hanácká potravinářská společnost pays constant attention to modernization of the factory.

Key words: Prosenice sugar factory, Hanácká potravinářská společnost, history, investment.


Článek stručně popisuje historii cukrovaru v Prosenicích, podrobněji uvádí investiční akce realizované od roku 2000, kdy cukrovar získal současný vlastník – Hanácká potravinářská společnost, s.r.o. K zahájení výroby surového cukru v prosenickém cukrovaru došlo v roce 1881. V rámci industralizace v roce 1911 došlo k rozšíření výroby a větší rekonstrukce byla provedena i ve 30. letech 20. století. Významnou kapitolou v poválečné době bylo „Prosenické hnutí“ pod vedením ředitele Bohumila Penky, usilující o zvýšení výnosů cukru. Rozsáhlá přestavba, která byla provedena v letech 1970–1980 zařadila cukrovar Prosenice mezi moderní výrobce cukru tohoto období. Také v současné době věnuje Hanácká potravinářská společnost modernizaci závodu trvalou pozornost.

Klíčová slova: cukrovar Prosenice, Hanácká potravinářská společnost, historie, investiční akce.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (12): 385–388.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz