HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

HINČICA Vít
(Vysoká škola ekonomická v Praze )

Cukrovarnický průmysl v Brazílii
Sugar Industry in Brazil


This paper contains a summary of the most important evolution lines that have affected the country’s sugar production since the times of colonization, as well as a presentation of the historical background of local alcohol production regarding its use as automobile propulsion. However, the text does not deal with the current situation since it has already been discussed in other sources.

Key words: Brazil, colonisation, bioethanol, sugar, biofuels.


Obsahem tohoto příspěvku bylo jednak shrnutí nejdůležitějších vývojových linií, které Brazílii při výrobě cukru od koloniálních časů až po současnost poznamenaly, a jednak představení historického pozadí místní výroby lihu pro účely pohonu automobilů. Text se ovšem nezabývá momentálním stavem, neboť ten je již obšírně zmapován na jiných místech.

Klíčová slova: Brazílie, kolonizace, bioetanol, cukr, biopaliva.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (2): 66–70.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz