HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KADLEC Pavel
(Vysoká škola chemicko-technologická v Praze )

60 let VŠCHT v Praze
60 years of the Institute of Chemical Technology in Prague


The article commemorates the 60-year anniversary of the Institute of Chemical Technology, Prague (ICT) and summarizes its genesis and development after 1952. A detailed survey of all study programmes and sub-programmes at all ICT faculties is provided. Detailed information is given on newly drawn study sub-programme Food technology at the Faculty of Food and Biochemical Technology.

Key words: Institute of Chemical Technology, study programmes, food technology.


Článek připomíná 60. výročí založení samostatné Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a stručnou formou shrnuje vznik a vývoj VŠCHT po roce 1952. Je uveden podrobný přehled všech studijních programů a oborů na jednotlivých fakultách VŠCHT s detailnějšími informacemi o nově koncipovaných studijních oborech Technologie potravin na FPBT.

Klíčová slova: VŠCHT, studijní programy a obory, technologie potravin.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (2): 71–75.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz