HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MIŠÍK Matúš
(Univerzita Komenského v Bratislave )

Cukor v prístupovom procese Slovenska do Európskej únie
Sugar in the Accession Process of Slovakia to the European Union


The aim of this paper is to shed some light on the development of the accession negotiations of the Slovak republic to the EU with the focus on sugar. The paper shows that while Slovakia was rather successful in negotiating the quota for white sugar, the talks did not bring desired outcome in the area of isoglucose. Moreover, Slovakia managed to gain transitional period and was able to continue with state aid to its sugar producers for three years outside the framework of the common market rules. However, sugar was not high on the negotiation agenda in the chapter of Agriculture that was dominated by the question of the level of direct payments to new members from the community budget. The Commission in its regular reports on Slovakia‘s progress towards accession pointed out in the chapter Financial and budgetary provisions pointed out especially the challenges concerning the establishment and proper functioning of Intervention Agency. This agency is responsible, among other things, also for managing sugar common market organization and collecting sugar levies from producing companies that are part of traditional own resources of the Community. Although Slovakia prepared the establishment of the agency already in 1999, Agricultural Paying Agency was created only in 2003.

Key words: sugar, Slovakia, European Union, accession negotiations, Intervention Agency.


Slovensko bolo pomerne úspešné pri prístupových negociáciách v sektore cukru. Na jednej strane vyjednalo požadovanú kvótu bieleho cukru, na druhej strane však dosiahnutá kvóta izoglukózy bola o niečo nižšia oproti pôvodnému cieľu. Slovensku sa tiež podarilo vynegociovať prechodné obdobie pre štátnu pomoc na zabezpečenie fungovania systému skladiskového a tovarového záložného listu do konca roku 2006. Cukor však nepatril v kapitole Poľnohospodárstvo k najvýznamnejším bodom prístupových rokovaní, ktoré sa sústredili predovšetkým (hoci nie výlučne) na výšku priamych platieb pre nových členov z  prostriedkov EÚ. Hlavným nedostatkom v sektore cukru, na ktorý upozorňovala Komisia vo svojich správach o pripravenosti Slovenska na členstvo v EÚ v rámci kapitoly Finančné a rozpočtové ustanovenia, bola nedostatočná administratívna kapacita pre manažovanie výberu odvodov z cukru. Napriek tomu, že SR plánovala vytvoriť intervenčnú agentúru už od roku 1999, nakoniec prišlo k založeniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry až na konci roku 2003.

Kľúčové slová: cukor, Slovensko, Európska únia, prístupové rokovania, intervenčná agentúra.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (3): 108–110.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz