HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČAPKA František
(Masarykova univerzita v Brně )

K bojům cukrovarů s řepaři o ceny cukrovky na Moravě a ve Slezsku v prvním desetiletí Československé republiky
Struggles between Sugar Factories and Sugar Beet Growers for Price of Sugar Beet in Moravia and Silesia in First Decade of Czechoslovak Republic


Throughout the first decade of the new Czechoslovak state, sugar beet growers and sugar factories were “struggling” for the price of sugar beet. The article presents a brief look at the issue of sugar industry, which represented important export industry of the Czech lands, as it was built up during the Hapsburg monarchy. Under the new conditions of the Republic, “price bidding” between the two main actors in sugar production continued. Attention is paid to the situation in Moravian and Silesian environment where this rivalry was not without political influences and interventions of their organizational structures into the annually recurring “struggles” for the beet price. “The struggles” were held on the background of the current price situation on world sugar markets. Later establishment of the sugar cartel helped to calm the situation, which helped to stabilize the prices of sugar beet.

Key words:sugar beet, sugar factories, price of sugar beet, sugar cartel, sugar beet growers.


Po celé první desetiletí nového československého státu probíhal „boj“ o cenu cukrové řepy mezi jejími pěstiteli a cukrovary. Článek předkládá nejdříve stručný pohled na problematiku cukrovarnictví, které představovalo v českých zemích významné exportní průmyslové odvětví, tak jak bylo budováno v letech habsburské monarchie. V nových podmínkách republiky pokračovala „cenová licitace“ mezi oběma hlavními aktéry podílejícími se na výrobě cukru. Pozornost je soustředěna na situaci v moravském a slezském prostředí, kde se toto soupeření neobešlo bez politických vlivů a zásahů jejich organizačních struktur do každoročně se opakujících střetů o cenu řepy. Ty probíhaly na pozadí aktuální situace v cenové výši cukru na světových trzích. K uklidnění posléze přispělo vytvoření cukerního kartelu, který napomohl stabilizovat ceny cukrovky.

Klíčová slova: cukrová řepa, cukrovary, cena cukrovky, cukerní kartel, řepaři, cukrovarníci.

Listy cukrov. řepař., 129, 2013 (5–6): 197–201.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz