HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VÁLEK Jan, SLÁDEK Petr
(Masarykova univerzita v Brně)

Využití dronů při pěstování cukrové řepy
Drones in Sugar Beet Cultivation


Agricultural production has been looking for new technologies to increase crop yields. One way may be monitoring and analysis of pictures of fields captured by drones. Such analysis (VARI, NDVI) may help to prevent crop losses caused by diseases or pests. In conjunction with cameras (RGB, NIR) on drones, the time required for snapshot and analysis is reduced. The presented paper gives an example of RGB analysis, showing that even a small change in the health of a plant is identifiable in RGB spectra.

Key words: drone, sugar beet cultivation, VARI, NDVI, RGB, reflectivity.


V zemědělské výrobě se hledají nové způsoby, jak zvýšit výnosnost plodin. Jedním z nich může být monitorování a fotografování pole pomocí dronů. Rychlou VARI nebo NDVI analýzou pořízených fotografií můžeme předejít ztrátám způsobenými chorobami nebo škůdci na plodině. Metody VARI a NDVI jsou známé, ale ve spojení s drony se potřebný čas na analýzu zkracuje. V příspěvku prezentujeme také příklad RGB analýzy, kde je identifikovatelná i malá změna barevnosti pole oproti normálu.

Klíčová slova: dron, pěstování řepy cukrové, VARI, NDVI, RGB, odrazivost.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (2): 60–64.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz