HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

ČOPÍK Jan1, HAMAN Michael2, ŠKOLNÍK Milan2
(1Česká zemědělská univerzita v Praze; 2Univerzita Hradec Králové)

Autoritářství jako překážka rozvoje: příklad cukrovarnického odvětví ve Venezuele
Authoritarianism as Obstacle to Development: Example of Sugar Industry in Venezuela


The article deals with the situation in sugar industry in Venezuela which, during the reign of President Nicolas Maduro, resulted in a dramatic decline in production, imports, and therefore sugar consumption by the Venezuelans. In this South American country, this basic food commodity is almost absent, and this absence exacerbates the already bad political and economic situation. In the article, the development of the sugar sector is examined in a broader political framework, from the agreement of the three ruling parties in Punto Fijo, through the government of Hugo Chávez, to the regime of Nicolas Maduro. The paper draws from several data sources and uses statistical data on Venezuelan production, imports, and consumption to compare global and Latin American contexts.

Key words: sugar, sugar cane, regime, development, Venezuela.


Příspěvek se zabývá situací v cukrovarnickém odvětví ve Venezuele, která za vlády prezidenta Nicoláse Madura vyústila k dramatickému poklesu produkce i importu, a tedy také celkové spotřeby ze strany Venezuelců. V této jihoamerické zemi tak téměř absentuje tato základní potravinářská komodita, čímž se ještě více prohlubuje již tak špatná politicko-ekonomická situace. Vývoj v cukrovarnickém odvětví je zasazen do širšího politického rámce, počínaje dohodou tří vládnoucích stran z Punto Fijo, přes vládu Huga Cháveze, konče režimem Nicoláse Madura. Příspěvek se opírá o řadu databází, přitom statistické údaje o venezuelské produkci, importu a spotřebě zasazuje do celosvětového i latinskoamerického kontextu.

Klíčová slova: cukr, cukrová třtina, režim, rozvoj, Venezuela.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (11): 397–400.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz