HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

GEBLER Jaroslav

Alegorie a jiná výtvarná díla v oblasti cukrovarnictví (část 2.)
Allegory and Other Artworks in Sugar Industry (Part 2)


This paper presents the second part of a previous article dealing with allegories of sugar and sugar beet industry, especially with the plastic art by the sculptors S. Sucharda and J. E. Růžička. This part presents the outdoor works of art located in Litovel and Vrbátky sugar factories (reliefs, sgraffito, sculptures), works showing a cube of sugar or other forms in which sugar is sold (the fountain in Dobrovice, monument and other wooden objects in Dačice – the place where sugar cubes were born). The article concludes by mentioning the medalmaking works and plastic art pieces related to important personalities of sugar industry (Hanuš Karlík and Professor Karel J. N. Balling). The texts on the individual works of art are complemented by brief CVs of their creators.

Key words: sugar industry, sugar beet cultivation, sculpture, plastic art, sgraffito, relief, medal, fine art, Rudolf Březa, František Flasar, František Vladimír Foit, Bohumil Kafka, Karl Korschann, Ladislav Kozák, Július Pelikán, Vladimír Pleský.


Článek druhou částí navazuje na předchozí část pojednávající o alegoriích cukrovarnického či řepařského oboru, především plastikách od sochařů St. Suchardy a J. E. Růžičky. Ve druhé části jsou představena venkovní umělecká díla nacházející se v cukrovarech Litovel a Vrbátky (reliéfy, sgrafita, sochy), díla zobrazující kostku cukru nebo jiné prodejní formy cukru (kašna v Dobrovici, pomník a další dřevěné objekty v Dačicích – místě zrodu kostkového cukru). Článek uzavírají sdělení o medilérských dílech a plastikách vztahujících se k významným osobnostem cukrovarnického oboru (Hanuši Karlíkovi a profesoru Karlu J. N. Ballingovi). Texty o jednotlivých uměleckých dílech doplňují stručné životopisy umělců, kteří tato díla vytvořili.

Klíčová slova: cukrovarnictví, řepařství, socha, plastika, sgrafito, reliéf, medaile, výtvarné umění, Rudolf Březa, František Flasar, František Vladimír Foit, Bohumil Kafka, Karl Korschann, Ladislav Kozák, Július Pelikán, Vladimír Pleský.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (7–8): 295–300.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz