HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KREMR Tomáš
(Vysoká škola ekonomická, Katedra hospodářských dějin)

Analýza vývoje československého cukrovarnictví po zlomovém roce 1948
Analysis of Czechoslovak Sugar Industry Development after Crucial Year 1948


This study deals with the relatively low-documented period of the Czechoslovak sugar industry from 1948 to the democratic revolution in the late 1990s. This period in the industry of our country is characterized by gradual lagging, both physical and moral. The socialist economy, with its planned management, could not effectively stimulate further development of any industry sector (incl. sugar). The Czechoslovak Socialist Republic did not have optimal starting conditions in this field as not even state interventions during the First Republic were able to help the dynamics of the construction of sugar industry capacities. The article is also based on the description of historical foundations on which this industry developed.

Key words: sugar industry, 1948, socialism, history, nationalization, centrally planned economy.


Tato studie se zabývá poměrně málo zdokumentovaným obdobím československého cukrovarnického průmyslu od roku 1948 do demokratické revoluce na konci devadesátých let dvacátého století. Tento časový úsek je charakteristický postupným zaostáváním průmyslu naší země, a to jak fyzickým, tak i morálním. Socialistická ekonomika se svým plánovaným hospodářstvím nemohla efektivním způsobem podnítit další rozvoj žádného, tedy ani cukrovarnického průmyslu. Dynamice výstavby průmyslových kapacit při výrobě cukru nepomohly již předtím uskutečněné státní zásahy v období první republiky, ČSSR tedy neměla v této oblasti ani optimální výchozí podmínky. Článek vychází i z popisu historické základny, na níž se cukrovarnický průmysl rozvíjel.

Klíčová slova: cukrovarnictví, rok 1948, socialismus, historie, znárodnění, centrálně plánovaná ekonomika.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (3): 120–125.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz