HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VESELÁ Kamila
(Česká zemědělská univerzita v Praze)

Poptávka po cukru obyvatel s minimálně středoškolským vzděláním v České republice
Demand for Sugar of at Least High-School-Educated Population in Czech Republic


The objective of this text was to present the results of an own research conducted on a group of residents of the Czech Republic with at least secondary education. The article provides an overview of sugar consumption in the Czech Republic and the factors affecting the demand for sugar and the way in which the population takes sugar. The issue of sweetening and, in particular, the negative effects of sugar on human health is currently being widely discussed. Despite that, the demand for sugar, and thus its consumption, turns out to be relatively stable at around 35 kg per person per year. The results of the survey show that 59% of men and 58% of women of the monitored group take sugar. Regarding the age composition of the respondents, the generation between 0 and 40 years of age sweetens the most (on average 65% of respondents).

Key words: consumption, demand, price, production, sugar.


Cílem předloženého textu bylo prezentovat výsledky vlastního výzkumu realizovaného na skupině obyvatel České republiky s minimálně středoškolským vzděláním. Článek podává přehled o spotřebě cukru v Česku a faktorech majících vliv na slazení obyvatel a poptávku po cukru. V současné době se značně diskutuje otázka slazení a zejména negativních dopadů cukru na lidské zdraví. Přesto se ukazuje poptávka po cukru, a tedy i jeho spotřeba jako poměrně stabilní, okolo 35 kg na osobu a rok. Z výsledků šetření je patrné, že ze sledované skupiny sladí 59 % mužů a 58 % žen. Z pohledu věkového složení pak nejvíce sladí generace 0–40 let (v průměru 65 % respondentů).

Klíčová slova: cena, cukr, poptávka, produkce, spotřeba.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (11): 387–389.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz