HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

KOLEJKA Jaromír1, ŠTRBÍK Jan2, RUDA Aleš3
(1Ústav geoniky AV ČR, Ostrava; 2Masarykova univerzita v Brně; 3Mendelova univerzita v Brně)

Průmyslové cukrovarnictví jako zásadní inovace druhé poloviny 19. století v přeměně říčních niv Moravy
Sugar Industry as Funda­men­tal Innovation of Second Half of 19th Century in Change of River Floodplains in Moravia


The paper deals with the impact of sugar industry, as the key landscape innovation in the second half of the 19th century, on the change in the use of land of Moravian floodplains in the Podyjí Region and Haná Region (using the example of the surroundings of sugar mill pairs in Hrušovany nad Jevišovkou and Pohořelice, Brodek u Přerova and Prosenice). Each pair of areas represents the vicinity of nearby sugar mills, one of which is currently in operation, while the other has already completed its activities. The process of rebuilding the use of riverine plains in the neighbourhood of sugar mills was studied using publicly available data – (1) the maps of the Second Austrian Military Survey from the years 1836–1840 (regading the period before the sugar mills were founded), (2) the maps of the Third Austrian Military Survey reambulled between 1919–1937 (regarding the period after the sugar mills were founded) and (3) the present state captured in current aerial photographs (2016 and 2017). All geo-statistical data processing was carried out in the ArcGIS v.10.5 and Microsoft Excel 2010. There, a tenfold decrease in riverine meadows was identified before and after the construction of the sugar mills and after their disappearance, the area of the meadows did not recover at all.

Key words: land use changes, riverine plains, sugar beet cultivation, sugar mills.


Příspěvek pojednává o vlivu průmyslového cukrovarnictví jako klíčové inovace krajiny druhé poloviny 19. století na změnu ve využití moravských niv v Podyjí a na Hané (na přikladu okolí Hrušovan nad Jevišovkou, Pohořelic, Brodku u Přerova a Prosenic). Práce dokumentuje událost radikální změny využití údolních niv v okolí dvou dvojic cukrovarů v Podyjí a na Hané. Každá dvojice území reprezentuje vždy okolí nedaleko sebe ležících cukrovarů, z nichž jeden pracuje do současnosti, druhý své aktivity již ukončil. Proces přeměny využití údolních niv v sousedství cukrovarů byl studován podle veřejně dostupných dat – mapových podkladů II. vojenského mapování, které na Moravě proběhlo v letech 1836–1840 (pro období před založením cukrovarů), reambulované mapy III. vojenského mapování z let 1919–1937 (pro období po založení cukrovarů) a současný stav z aktuálních leteckých snímků (2016, resp. 2017). Veškeré geostatistické zpracování bylo provedeno společně v programovém balíku ArcGIS v.10.5 a programu Microsoft Excel 2010. Byl zjištěn až desetinásobný úbytek luk v období před a po výstavbě cukrovarů, a plochy luk se ani zčásti neobnovily po jejich zániku.

Klíčová slova: změny využití krajiny, říční nivy, pěstování cukrové řepy, cukrovary.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (2): 81–88.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz