HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

VARGA Ivana1, LONČARIĆ Zdenko1, POSPIŠIL Milan1, RASTIJA Mirta1, ANTUNOVIĆ Manda1
(1University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Faculty of Agrobiotechnical Sciences, Osijek, Croatia; 2University of Zagreb, Faculty of Agriculture, Zagreb, Croatia)

Změny obsahu nitrátového dusíku v čerstvém pletivu listových řapíků cukrové řepy v průběhu vegetace v závislosti na hnojení dusíkem a hustotě porostu
Changes of Nitrate Nitrogen in Sugar Beet Petioles Fresh Tissue during Season with Regard to Nitrogen Fertilization and Plant Population


The aim of this study was to test NO3 content of petioles wet tissue by means of reflectometric determination (Reflectoquant®) with regard to different nitrogen fertilization and plant population. The Serenade KWS variety was sown on March 18th, 2014 in three plant populations: 140,000; 100,000 and 60,000 plants/ha. Spring nitrogen fertilization was applied as follows: 0 – control, 45 kg/ha (pre sowing) and 99 kg/ha (pre sowing with topdressing in mid-May). The fresh leaves petioles were collected manually in 6 terms from the end of May to September (73, 94, 114, 134, 155 and 176 days after sowing). On June 20th (94 days after sowing) the highest NO3 concentration in petiole wet tissue was determined at 60,000 plants/ha (1,594.17 mg/kg) which was about 30% higher as compared to 140,000 plants/ha. Furthermore, at the same date, petioles at the highest nitrogen rate had 1,709.17 mg/kg NO3 in petiole wet tissue, which was about 40% higher as compared to control. This method can be adapted for sugar beet petioles analysis as fast and easy method to test and monitor the NO3 content of the crop and growth stage.

Key words: sugar beet, plant population, nitrate nitrogen, reflectometer, petiole fresh tissue.


Cílem studie bylo reflektometrické stanovení (Reflectoquant®) obsahu NO3 v čerstvém pletivu řapíků při různém hnojení dusíkem a různé hustotě porostu. 18.3.2014 byla naseta odrůda Serenade KWS ve třech hustotách: 140 tis., 100 tis. a 60 tis. jedinců na 1 ha. Jarní hnojení dusíkem bylo provedeno takto: 0 – kontrola, 45 kg/ha (před výsevem) a 99 kg/ha (část před výsevem s přihnojením za vegetace v polovině května). Odběr čerstvých řapíků byl proveden v šesti termínech od května do září (73, 94, 114, 134, 155 a 176 dnů po výsevu). Nejvyšší koncentrace NO3 v čerstvém pletivu řapíků byla zjištěna 20.6. (94 dnů po výsevu) při 60 tis. jedincích na 1 ha (1 594,17 mg/kg), což bylo přibližně o 30 % více proti porostu se 140 tis. jedinci na 1 ha. Zároveň ke stejnému datu vykazovaly řapíky u porostu s nejvyšším dusíkatým hnojením hodnotu 1 709,17 mg/kg NO3 v čerstvém pletivu, což představovalo asi o 40 % více než u nehnojené kontroly. Analýza řapíků cukrové řepy může sloužit jako rychlá a snadná metoda ke kontrole obsahu NO3 v rostlině a stadia růstu.

Klíčová slova: cukrová řepa, počet jedinců, nitrátový dusík, reflektometr, čerstvé pletivo řapíků.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (5–6): 198–204.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz