HL. STRÁNKA     HOME                < BACK      < ZPĚT

MUŠKA František1, KAZDA Jan2, ROŽNOVSKÝ Jaroslav3, MUŠKA Antonín jr.4, MUŠKOVÁ Anna4
(1Komora zemědělských poradců ČR; 2Česká zemědělská univerzita v Praze; 3Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno; 4Brno)

Škodlivé výskyty svilušky chmelové (Tetranychus urticae) na řepě na území České republiky
Harmful Occurrence of Spider Mite (Tetranychus urticae) on Beet in Czech Republic


The two-spotted spider mite is a traditional beet pest in the Czech Republic. This article presents a historical overview of the most significant crop damage caused by this pest by 2017. At the moment, the two-spotted spider mite is considered only a minor sugar beet pest in the Czech Republic and it will probably remain such in the near future. This pest is significant in hop, grape vine, vegetable, and fruits. The article also compares the significance of the pest in Slovakia to the situation in the Czech Republic.

Key words: sugar beet, fodder beet, damage, two-spotted spider mite.


Sviluška chmelová náleží mezi tradiční škůdce řepy v České republice. V článku je předložen historický přehled hospodářsky významných škod na řepě do roku 2017. V současnosti je sviluška chmelová minoritním škůdcem řepy. Tento stav se předpokládá také v blízké budoucnosti. Sviluška chmelová je významný škůdce chmele, révy vinné, ovoce a zeleniny. Součástí článku je také srovnání významu tohoto škůdce ve Slovenské republice.

Klíčová slova: řepa cukrová, krmná řepa, hospodářsky významné škody, sviluška chmelová.

Listy cukrov. řepař., 136, 2020 (5–6): 206–208.

full text (PDF)

NAVRCHOLU.cz